fbpx

HEP – Horváth Építőmester Zrt

Magyar Multi Program

Projekt azonosítója:GINOP_PLUSZ-1.1.2-21-2022-00111
Kedvezményezett neve:Horváth Építőmester Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Projekt címe:GFRC technológia bevezetése, mint új üzletág a Horváth Építőmester Zrt.-nél
Operatív program:Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz
Pályázati felhívás azonosítója és neve:GINOP_PLUSZ-1.1.2-21 – Magyar Multi Program – A kiemelkedő teljesítményű, valamint jelentős növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása
Projekt helyszíne (ország):Magyarország
Projekt helyszíne (régió):Dél-Alföld
Projekt helyszíne (megye):Bács-Kiskun
Projekt helyszíne (település):Kecskemét
Megítélt támogatás összege:597 208 979 Ft
Projekt összköltsége:1 194 417 958 Ft
Támogatásintenzitás:50%
Uniós társfinanszírozási arány és alap:ERFA – 50%
Támogatási kérelem benyújtásának dátuma:2022.05.23.
Támogatás megítélésének dátuma:2022.06.30
Támogatási szerződés hatályba lépése:2022.06.30.
Forrás:ERFA
Érintett egyedi célkitűzés:Intelligens Európa
A Horváth Építőmester Zrt. jelen projekt keretében a 2361 Építési betontermék gyártása tevékenyég fejlesztését célozza meg. A komplex, Ipar 4.0 megoldásokra és innovatív alapanyag felhasználásra építő beruházási projekt megvalósítása lehetőséget nyújt a meglévő magasépítési üzletág mellett egy új, betonelem gyártó termelési üzletág kialakítására, valamint ezáltal a nemzetközi piaci jelenlét intenzív fejlesztésére. A projekt többlet árbevételt és diverzifikáltabb tevékenységeket eredményez, hozzájárul a vállalat versenyképességének és piaci pozíciójának a megőrzéséhez, jövedelemtermelő képességének javításához és fenntartható növekedéséhez. A fejlesztés eredményeként létrejövő innovatív, magas minőségű termékkínálattal bel- és külpiacon egyaránt meg kívánunk jelenni, stabil gazdasági működésünk előnyeit felhasználva kiemelt célunk a nemzetközi piacokon való terjeszkedés, melynek célpiacát elsődlegesen Közép-Európa képezi. Fenti célok elérése érdekében a projekt részeként az alábbi, egymásra épülő és egymás eredményeit kölcsönösen erősítő tevékenységeket valósítjuk meg: – az új, innovatív alapanyagok felhasználására építő betonelem gyártó üzletághoz szükséges technológiai eszközök beszerzése, ezen belül kiemelten 1 db automatizált, IPAR 4.0 megoldásokat alkalmazó GFRC betonelem gyártógépsor a kapcsolódó szerszámokkal, Toyota targoncák (2 db Toyota-BT Staxio SWE140, 1 db Toyota Tonero 02-8FGF18, 1 db TOYOTA-BT TYRO LHE130), komplett asztalos műhely és lakatos műhely felszerelések – 1 db bruttó 925 nm, nettó 869,65 nm alapterületű kereskedelmi és gyártócsarnok épület felépítése és a kapcsolódó infrastruktúra kialakítása (így többek között főként külső közművek, ezen belül elektromos hálózat fejlesztése, szennyvíztároló létesítése, ívóvíz bekötés, épületgépészet, járdakészítés 102 m2-en, betonút készítése 1197 m2-en, térbeton nyitott tároló készítése 266 m2-en, 387 fm kerítés készítése, kertészeti munkák, ezen belül faültetés, gyepesítés 1276,15 m2 területen, valamint az őrző-védő elektronikai rendszer és informatikai alaphálózat kiépítése) – 1 db komplex, felhőalapú D4S vállalatirányítási rendszer bevezetése és – a bevezetésre kerülő D4S vállalatirányítási rendszer használatához kapcsolódó képzés 10 fő felhasználó részére (átalány alapú költség) – 1 db betonelem gyártási know-how beszerzése (szellemitulajdon-értékelés szerint) – 1 db napelemes rendszer telepítése (teljesítmény: 50 kWp) – 1 db levegő-víz hőszivattyús rendszer kiépítése az épület fűtésére és hűtésére (teljesítmény: 60 kW) – külpiaci marketing tevékenység megvalósítása elsősorban a szomszédos országokban – szükséges IT eszközök beszerzése (laptopok és tartozékaik) – projekt előkészítés, projektmenedzsment, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása, képzési szolgáltatások igénybevétele (7% átalány alapú költségek). A tervezett tevékenységek hozzájárulnak a termelési üzletág eredményes és magas színvonalon történő működtetéséhez, és a hatékony külpiaci terjeszkedéshez.
 

Csarnok építés lépésről lépésre...