fbpx

HEP – Horváth Építőmester Zrt

Szakgimnázium válik a Lechner által tervezett Rudolf-laktanyából Kecskeméten

Szakiskolává alakítják át a Lechner által tervezett Rudolf-laktanyát Kecskeméten

Forrás: www.epiteszforum.hu
 
A Rudolf trónörökös nevét viselő egykori lovassági laktanya felújított, átalakított és bővített műemlék épületeibe a Kada Elek Szakgimnázium költözhet be. A hatalmas épületkomplexum építészettörténeti szempontból is jelentős, Lechner Ödön ugyanis ezen kívül nem tervezett más laktanyát pályafutása során. 

Miután kiválasztották a kivitelezőt, elkezdődhet a kecskeméti Rudolf-laktanya szakiskolává való átalakítása. Az uniós közbeszerzési értesítőben leírtak alapján a tiszti épület, az altiszti épület és a törzsépület felújítása történik meg, a meglévő három legénységi épületen az első ütemben az állagmegóvásra fektetik a hangsúlyt.

A Kada Elek Szakgimnázium engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére, valamint a tervezői művezetés elvégzésére még korábban, 2019-ben írt ki közbeszerzést a kecskeméti önkormányzat. Ahogy az akkori értesítőben írták: „A projekt keretében a laktanya kijelölt műemlék épületeiben, azok örökségvédelmi értékeit megőrző felújításával, átalakításával és bővítésével, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása fog megvalósulni.” A tervezési feladat keretében a legénységi lakházak, a törzsépület, a tiszti lakház és az altiszti lakház épületek műemléki felújítására, átalakítására és bővítésére vonatkozóan kellett építészeti műszaki tervdokumentációkat készíteni a tanulmánytervben meghatározott beruházási koncepció alapján. 

Látványterv a Rudolf-laktanya meglévő épületeiben elhelyezendő német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium tanulmánytervéhez. Forrás: közbeszerzési dokumentáció

1/9
Látványterv a Rudolf-laktanya meglévő épületeiben elhelyezendő német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium tanulmánytervéhez. Forrás: közbeszerzési dokumentáció

A dokumentumban említik a fejlesztés előzményét is: eszerint a Miniszterelnökség 2017-ben támogatói okiratot állított ki a beruházás megvalósításáról a kecskeméti önkormányzat részére egy kormányhatározat alapján, ami a város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztéséről szólt, azon belül is a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziumának fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról.

Az átfogó fejlesztési koncepció meghatározásához az önkormányzat mint ajánlatkérő előzetes műszaki vizsgálati és szakértői dokumentációkat készíttetett, köztük a létesítmény beruházási koncepciójának meghatározására vonatkozó tanulmánytervet, ami a közbeszerzési dokumentációban elérhető. Ebben azt írják: „A tervezendő épületegyüttes a hat meglévő-megmaradó épület összes szintterületének teljes felhasználásával, valamint a legénységi lakházak között új összekötő szárnyak létesítésével/bővítéssel jön létre. Az épülettel és a burkolatokkal nem érintett telek rész kertészeti eszközökkel kialakított felületként , valamint közösségi és sportudvarként maradjon meg.” A főbb építési előírásokról azt írják: az érintett terület Vt-0000 építési övezet, tehát minden szabályozási elem egyedi elbírálású. 

Mint az a rövid történeti összefoglalóban olvasható, a Rudolf trónörökös nevét viselő lovassági laktanyát Kecskemét városának megrendelésére Hauszmann Sándor, Pártos Gyulaés Lechner Ödön építészek tervei szerint 1886 és 1887 között építették Erdélyi Mihály és társai, Heitzmann és Milkó szegedi vállalkozók. A hatalmas épületkomplexum építészettörténeti szempontból is jelentős, Lechner ugyanis ezen kívül nem tervezett más laktanyát pályafutása során. „Az épületegyüttes kétemeletes, alápincézett, kontyolt nyeregtetős főépület e historizáló stílusú, letisztult vonalú, finom eleganciájú, látványosan magán viseli a Lechner első építészi ciklusát jellemző francia reneszánsz kastélyok formajegyeit. Katonai funkciójára csak a főbejárat fölött látható hadi trófeák utalnak, előtte hajdan szépen gondozott park fogadta az érkezőt. A parancsnokság bázisául szolgáló épület mellett és mögött egyemeletes, szintén kontyolt nyeregtetős, jóval egyszerűbb kivitelű tiszti, altiszti és legénységi szállások, ill. földszintes istálló – lovarda – és más gazdasági épületek találhatók. A telekhatárok egy részén a mai napig megmaradtak az eredeti téglaalapzatú, kovácsoltvas kerítések.”

Látványterv a Rudolf-laktanya meglévő épületeiben elhelyezendő német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium tanulmánytervéhez. Forrás: közbeszerzési dokumentáció

4/9
Látványterv a Rudolf-laktanya meglévő épületeiben elhelyezendő német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium tanulmánytervéhez. Forrás: közbeszerzési dokumentáció

Az alakulóteret északkeleti és délnyugati irányból határoló épületek (a törzsépület és a három legénységi lakház), valamint az északkeleti telekhatár mentén lévő tiszti és altiszti lakházak felhasználásával létesül a tervezett szakgimnázium. A szovjet hadsereg kivonulása óta ezeket az épületeket sem állagmegóvás, sem felújítás nem érintette, így a hosszú évek alatt jelentős állagromlás áldozatául estek. 

A 2019-es közbeszerzési értesítő alapján az új létesítmény tervezési munkáira az Örökségvédelmi Tervező és Szolgáltató Kft., 7. Dimenzió Építésziroda Kft., a Lór Épületgépészeti Kft., valamint a Balogh és Társa Mérnöki Szolgáltató Bt. kapott megbízást.