fbpx

HEP – Horváth Építőmester Zrt

NAPPALI ELLÁTÓ KÖZPONT KECSKEMÉT

Közintézmény

Az építkezés legfőbb célja az intézményi struktúrában szervezetileg az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága (ESZII) által működtetett Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonához kapcsolódó új telephely építése volt Kecskeméten, 48 fő kapacitással. 

A projekttel megvalósult épület szomszédos a mellette párhuzamosan felépült 4 csoportos (Katica) bölcsődével.

A projekt keretén belül megépült a Homokbánya területén (Kecskemét, Agyag utca) egy új, 790 m² hasznos alapterületű, földszintes, két önálló rendeltetési egységet magába foglaló épület. Melynek egyik részében fogyatékos személyek (24 fő), a másik részében pedig az autizmussal élő fiatal felnőttek nappali ellátása (24 fő) történik.

A fejlesztés az értelmi fogyatékosok nappali ellátásának kapacitásbővítésén lényegesen túlmutat.

Hiszen egy olyan, az országban egyedülálló szociális ellátási innováció jött létre, melynek keretében az autizmussal élők ellátása az óvodától a nappali szociális ellátásig – az autizmus kezeléséhez kapcsolódó specifikus feltételrendszernek köszönhetően – biztosított lesz.

A projekt kiemelt célja volt, az autizmussal élők speciális szükségleteit figyelembe vevő, ugyanakkor társadalmi integrációjukat intézményen belül és azon kívül is biztosítani képes nappali ellátási forma kialakítása. Amely hozzájárul ahhoz, hogy az autista fiatalok családjuk körében élhessenek, ugyanakkor a speciális ellátáshoz, segítséghez akadálytalanul hozzájuthassanak. Így biztosítva Kecskeméten a szolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés és az egyenlő bánásmód elvét.

A beruházás közvetett célja az volt, hogy az érintett családok terheinek csökkentése mellett, a városban korábban nem tapasztalt méretű munkaerőhiány csökkentéséhez is hozzájáruljon a projektgazda a – fiatal, értelmi sérült családtagok ellátásának szervezeti, intézményi hiányosságai miatt inaktívvá vált – szülők munkaerő-piaci re-integrációjával.

PROJEKT NEVE:
ÚJ NAPPALI ELLÁTÓ KÖZPONT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:                        Kecskemét, Homokbánya, Agyag utca.

KIVITELEZÉS IDŐTARTAMA:
2019

MEGBÍZÓ:
Kecskemét MVJ 

Projekt volumen: 350 Millió Forint