fbpx

HEP – Horváth Építőmester Zrt

ÚJ CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT KECSKEMÉT

Műemlékfelújítás

A projekt célja egy új család és gyermekjóléti központ létrehozása, amellyel az eddigieknél egy fejlettebb infrastrukturális környezetben valósul meg a városi és járási szintű családsegítő és gyermekjóléti ellátás. Egyben kiteljesedik a modern szociális munka bevezetése, a családfókuszú szociális munka kialakítása és szakmai műhelyként történő működtetése, a tanácsadások, a várandós anyák segítése, a speciális szolgáltatások, mint az utcai szociális munka, a kórházi szociális munka, a készenléti szolgálat vagy a kapcsolattartási ügyelet fejlesztése, továbbá a mediáció, mint segítő módszer alkalmazásának bővítése és kiterjesztése.

A projekt egyben hozzájárul a kulturális örökség megőrzéséhez és helyreállításához, az Integrált Településfejlesztési Stratégia „Nyugati Városkapu” Akcióterületen tervezett Rudolf Laktanya területe műemléki épületeinek és környezetének megóvása, értékőrző felújítása koncepció részeként.

A megvalósítás során az egykori Rudolf Laktanya alakulóterének észak-nyugati részén, a Széktói stadion szomszédságában hasznosításra kerül három használaton kívüli műemléki épület oly módon, hogy a volt altisztképző, valamint a zuhany-mosókonyha épülete az örökségvédelmi szempontoknak megfelelően teljesen megújul, a két épület között elhelyezkedő, romos, egykori zárt kispuska lőtér pedig műemlékvédelmi szakértő bevonásával, az épített örökség értékeit megőrzendően újjáépül, illetve kibővül. A beruházás eredményeként egy bruttó 1.332 m2 alapterületű, építészetileg és funkcionálisan, az intézmény infrastrukturális igényeit minden tekintetben kielégítő korszerű, akadálymenetesített komplexum jön létre, amely alkalmas lesz az intézmény megnövekedett feladatainak az ellátására és a magasabb színvonalú család és gyermekjóléti szolgáltatások biztosítására. A két felújított és az új épület egymással kapcsolatban lévő, de funkcionálisan jól elkülöníthető részekből álló épületkomplexumként fog működni. Az új épületben az intézmény ügyfélforgalmi és a közösségi funkciókat ellátó helyiségei, a két felújítandó épületben pedig a dogozói irodák és kapcsolódó helyiségek lesznek. Az egyik épületben a családsegítő munkatársak, míg a másikban az esetmenedzserek munkahelyei létesülnek. A beruházás során megvalósított energiahatékonysági intézkedések megteremtik az intézmény környezettudatos, költségtakarékos, hosszútávon fenntartható üzemeltetési lehetőségét.

Az intézménykomplexum megvalósulásával egy 5.244 m2-es intézményi terület is kiépül, mely alkalmas az óvodán és iskolán kívüli nevelést támogató, elsősorban sport- és szabadidős tevékenységek végzéséhez kötődő, a gyermek, illetve a családok hasznos időtöltését célzó klubfoglalkozások végzésére. Ennek keretében a nehéz vagy a szociálisan hátrányos helyzetű, különösen a csellengő, vagy veszélyeztetett gyermekek számára tematikus segítő csoportfoglalkozások is működtethetők.

A meglévő család – és gyermekjóléti központ minőségi fejlesztésével, új ingatlanba történő elhelyezésével Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata hosszú távon biztosítja a megfelelő szakmai és intézményi háttéret a társadalmi leszakadással veszélyeztetett családok és gyermekek helyzetének javítására irányuló programok megvalósítására.

Az új ügyfélforgalmi rész megközelíthetősége a Széktói Stadion felöl történik majd, ide kerülnek kiépítésre az ügyfélparkolók. A szolgálati bejárás és parkolás a Rudolf-laktanya felöl történik.

A munkaterületet 2020. április hónapban átvettük, a kivitelezés az ütemezés szerint halad. 2020. végére 50%-os készültség várható, a magasépítési és épületgépészeti munkák várhatóan 2020. III. negyedévében fejeződnek be. Az intézmény működéséhez szükséges eszközbeszerzésre a magasépítési munkák befejezését követően kerül sor. Az ingatlan komplex közműfejlesztésének megvalósítását követően az építmény külső közműkapcsolatai is kiépítésre kerülnek, és a közműcsatlakozások kiépítésével fejeződik be a projekt.

PROJEKT NEVE:
Új Gyermekjóléti Központ Kecskemét

MUNKAVÉGZÉS HELYE:                        Kecskemét, Izsáki út.

KIVITELEZÉS IDŐTARTAMA:
2020.07. – 2021.12.

MEGBÍZÓ:
Kecskemét MJV Önkormányzat 

Projekt volumen: 900 MForint                                      

Előrehaladás cikk
Kattintson a cikk megjelenítéért a képre
Kattintson a cikk megjelenítéért a képre
Kattintson a cikk megjelenítéért a képre